thumbnail_20210927_122418

Dvärgbock

Namn: Gusten
Födelsedatum: Mars 2021
Ras: Dvägblandras
Kön: Bock, kastrat
Vikt: 30kg
   
   
   

 

thumbnail_20220801_111123

Dvärgbock

Namn: Gino
Födelsedatum: Mars 2021
Ras: Dvärgblandras
Kön: Bock 
Vikt:  
   
   
   

 

thumbnail_20211015_091131

Dvärgget

Namn: Wilma
Födelsedatum: Juli 2021
Ras: Afrikans dvärgget/jämtget
Kön: Get
Vikt:  
   
   
   

 

thumbnail_20211015_091320

Dvärgget

Namn: Agnes
Födelsedatum: Juli 2021
Ras: Afrikansk dvärgget/jämtget
Kön: Get
Vikt:  
   

 

thumbnail_20221206_131810

Dvärgget

Namn: Leia
Födelsedatum: 2022-04-18
Ras: Dvärgget
Vikt:  
Mor: Wilma
Far: Gino
   
   

 

thumbnail_20221206_131756

Dvärgbock

Namn: Loke
Födelsedatum: 2022-06-25
Ras: Dvärgbock
Vikt:  
  Agnes
  Gino